Array ( [0] => Array ( [c_tagid] => 100 [c_tagname] => 两会教育议案 [c_tag_enname] => 两会教育议案 [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [1] => Array ( [c_tagid] => 137 [c_tagname] => 期末专题 [c_tag_enname] => qimozhuant [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [2] => Array ( [c_tagid] => 138 [c_tagname] => 初一期末冲刺 [c_tag_enname] => chuyiqimchongci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [3] => Array ( [c_tagid] => 139 [c_tagname] => 初二期末冲刺 [c_tag_enname] => chuerqimochonci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [4] => Array ( [c_tagid] => 140 [c_tagname] => 高一期末冲刺 [c_tag_enname] => gaoyiqimochonci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [5] => Array ( [c_tagid] => 141 [c_tagname] => 高二期末冲刺 [c_tag_enname] => gaoerqimochonci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [6] => Array ( [c_tagid] => 142 [c_tagname] => 暑期专题 [c_tag_enname] => shuqizhuanti [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [7] => Array ( [c_tagid] => 143 [c_tagname] => 初一衔接 [c_tag_enname] => chuyixianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [8] => Array ( [c_tagid] => 144 [c_tagname] => 初二衔接 [c_tag_enname] => chuerxianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [9] => Array ( [c_tagid] => 146 [c_tagname] => 高一衔接 [c_tag_enname] => gaoyixianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [10] => Array ( [c_tagid] => 147 [c_tagname] => 高二衔接 [c_tag_enname] => gaoerxianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [11] => Array ( [c_tagid] => 148 [c_tagname] => 高三一轮复习 [c_tag_enname] => yilunfuxi [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [12] => Array ( [c_tagid] => 149 [c_tagname] => 初三备考指南 [c_tag_enname] => chusanxianjieguihua [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [13] => Array ( [c_tagid] => 150 [c_tagname] => 开学专题 [c_tag_enname] => kaoxuezhuanti [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [14] => Array ( [c_tagid] => 151 [c_tagname] => 初一开学攻略 [c_tag_enname] => chuyikaixue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [15] => Array ( [c_tagid] => 152 [c_tagname] => 高一开学指南 [c_tag_enname] => gaoyikaixue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [16] => Array ( [c_tagid] => 153 [c_tagname] => 初一数学预习 [c_tag_enname] => chuyishuxue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [17] => Array ( [c_tagid] => 154 [c_tagname] => 高一数学规划 [c_tag_enname] => gaoyishuxue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [18] => Array ( [c_tagid] => 22 [c_tagname] => 普考 [c_tag_enname] => pukao [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 5 ) [19] => Array ( [c_tagid] => 25 [c_tagname] => 艺考 [c_tag_enname] => yikao [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 4 ) [20] => Array ( [c_tagid] => 105 [c_tagname] => 自主招生 [c_tag_enname] => zizhuzhaosheng [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 3 ) [21] => Array ( [c_tagid] => 118 [c_tagname] => 三大招飞 [c_tag_enname] => sandazhaofei [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 2 ) [22] => Array ( [c_tagid] => 13 [c_tagname] => 高考作文 [c_tag_enname] => zuowen [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 1 ) [23] => Array ( [c_tagid] => 127 [c_tagname] => 高考方法 [c_tag_enname] => gaokaofangfang [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [24] => Array ( [c_tagid] => 128 [c_tagname] => 高考考点 [c_tag_enname] => gaokaokaodian [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [25] => Array ( [c_tagid] => 129 [c_tagname] => 志愿填报 [c_tag_enname] => zhiyuantianbao [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [26] => Array ( [c_tagid] => 130 [c_tagname] => 高考动态 [c_tag_enname] => gaokdongtai [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [27] => Array ( [c_tagid] => 131 [c_tagname] => 高考心理 [c_tag_enname] => gaokaoxinli [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [28] => Array ( [c_tagid] => 135 [c_tagname] => 强基计划 [c_tag_enname] => qiangjijhua [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [29] => Array ( [c_tagid] => 136 [c_tagname] => 高考录取 [c_tag_enname] => gaokaoluqu [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [30] => Array ( [c_tagid] => 145 [c_tagname] => 初三学习规划 [c_tag_enname] => chusanguihua [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [31] => Array ( [c_tagid] => 115 [c_tagname] => 中考报考 [c_tag_enname] => zhonkaobaokao [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 3 ) [32] => Array ( [c_tagid] => 107 [c_tagname] => 中考方法 [c_tag_enname] => zhonkaofangfa [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [33] => Array ( [c_tagid] => 119 [c_tagname] => 中考作文 [c_tag_enname] => zkzw [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [34] => Array ( [c_tagid] => 132 [c_tagname] => 中考考点 [c_tag_enname] => zhonakaokaodian [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [35] => Array ( [c_tagid] => 133 [c_tagname] => 中考动态 [c_tag_enname] => zhongkaodongt [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [36] => Array ( [c_tagid] => 134 [c_tagname] => 中考心理 [c_tag_enname] => zhonkaoxinli [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [37] => Array ( [c_tagid] => 20 [c_tagname] => 小学语文 [c_tag_enname] => xioaxueshuxu [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 9 ) [38] => Array ( [c_tagid] => 19 [c_tagname] => 小学数学 [c_tag_enname] => xiaoxueshuxue [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [39] => Array ( [c_tagid] => 21 [c_tagname] => 小学英语 [c_tag_enname] => xiaoxueshuxue [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [40] => Array ( [c_tagid] => 24 [c_tagname] => 小升初报考 [c_tag_enname] => xiaoshengcbaokao [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [41] => Array ( [c_tagid] => 110 [c_tagname] => 小升初备考 [c_tag_enname] => xiaoshengchubeikao [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [42] => Array ( [c_tagid] => 10 [c_tagname] => 高中语文 [c_tag_enname] => gaozhonyuw [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 9 ) [43] => Array ( [c_tagid] => 4 [c_tagname] => 高中数学 [c_tag_enname] => gaozhongshuxue [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 8 ) [44] => Array ( [c_tagid] => 9 [c_tagname] => 高中英语 [c_tag_enname] => gaozhonyingyu [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 7 ) [45] => Array ( [c_tagid] => 5 [c_tagname] => 高中物理 [c_tag_enname] => gaozhongwuli [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 6 ) [46] => Array ( [c_tagid] => 7 [c_tagname] => 高中化学 [c_tag_enname] => gaozhonhuaxue [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 5 ) [47] => Array ( [c_tagid] => 11 [c_tagname] => 高中地理 [c_tag_enname] => gaozhongdili [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 4 ) [48] => Array ( [c_tagid] => 8 [c_tagname] => 高中历史 [c_tag_enname] => gaozhonlishi [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 3 ) [49] => Array ( [c_tagid] => 12 [c_tagname] => 高中政治 [c_tag_enname] => gaozhongzhengzhi [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 2 ) [50] => Array ( [c_tagid] => 6 [c_tagname] => 高中生物 [c_tag_enname] => gaozhongshengw [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 0 ) [51] => Array ( [c_tagid] => 155 [c_tagname] => 高一数学 [c_tag_enname] => sgaoyishuxue [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 0 ) [52] => Array ( [c_tagid] => 17 [c_tagname] => 初中语文 [c_tag_enname] => cuzyuwen [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 9 ) [53] => Array ( [c_tagid] => 14 [c_tagname] => 初中数学 [c_tag_enname] => chuzhonshuxue [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 8 ) [54] => Array ( [c_tagid] => 18 [c_tagname] => 初中英语 [c_tag_enname] => cuzhonyingy [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 7 ) [55] => Array ( [c_tagid] => 16 [c_tagname] => 初中物理 [c_tag_enname] => cuzwuli [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 6 ) [56] => Array ( [c_tagid] => 15 [c_tagname] => 初中化学 [c_tag_enname] => cuzhhuaxue [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 5 ) [57] => Array ( [c_tagid] => 123 [c_tagname] => 初中历史 [c_tag_enname] => chuzhonglishi [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 4 ) [58] => Array ( [c_tagid] => 122 [c_tagname] => 初中地理 [c_tag_enname] => chuzhondili [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 3 ) [59] => Array ( [c_tagid] => 121 [c_tagname] => 初中政治 [c_tag_enname] => chuzhongzzhi [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 0 ) [60] => Array ( [c_tagid] => 2 [c_tagname] => 小学家长 [c_tag_enname] => xiaoxuejiazhang [c_tag_pid] => 6 [c_sort] => 3 ) [61] => Array ( [c_tagid] => 27 [c_tagname] => 初中家长 [c_tag_enname] => chuzhongjiazhang [c_tag_pid] => 6 [c_sort] => 2 ) [62] => Array ( [c_tagid] => 26 [c_tagname] => 高中家长 [c_tag_enname] => gaozhongjiazhang [c_tag_pid] => 6 [c_sort] => 0 ) [63] => Array ( [c_tagid] => 3 [c_tagname] => 教学经验 [c_tag_enname] => jsb [c_tag_pid] => 7 [c_sort] => 0 ) [64] => Array ( [c_tagid] => 113 [c_tagname] => 优师支招 [c_tag_enname] => mingshizhizhao [c_tag_pid] => 7 [c_sort] => 0 ) [65] => Array ( [c_tagid] => 124 [c_tagname] => 互动专区 [c_tag_enname] => hudongzhuanqu [c_tag_pid] => 7 [c_sort] => 0 ) [66] => Array ( [c_tagid] => 114 [c_tagname] => 热门专题 [c_tag_enname] => zhuanti [c_tag_pid] => 8 [c_sort] => 0 ) [67] => Array ( [c_tagid] => 99 [c_tagname] => 三好资讯 [c_tag_enname] => news [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [68] => Array ( [c_tagid] => 116 [c_tagname] => 公益巡讲 [c_tag_enname] => gonyixunjiang [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [69] => Array ( [c_tagid] => 117 [c_tagname] => 战略发布 [c_tag_enname] => zhanluefabu [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [70] => Array ( [c_tagid] => 125 [c_tagname] => 校长论坛 [c_tag_enname] => xzlt [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [71] => Array ( [c_tagid] => 126 [c_tagname] => 学前学普 [c_tag_enname] => putonghua [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) )
教育头条 > 优师支招 > 尖子生课后如何复习?每天课外复习时间精细安排,90%的考生适用

尖子生课后如何复习?每天课外复习时间精细安排,90%的考生适用

优师支招 11-24 浏览量: 分享:

   一个晚上要复习四五门功课,怎么才能复习有效呢?时间不多了,就算不睡觉也做不完啊?相信这个问题大概是很多同学会碰到的现实情况,下面三好网小编特为大家整理了:名校学姐科学高效安排自己的复习时间,这些方法适合90%的同学,赶紧收藏起来学习吧!


 
 
 
 1、早晨

 早晨:安排英语,语文。至少早读上质量高,最好抽出20-30分钟看一看剩下一科。记住:大声念。必要时用笔写一下加深印象。住宿生必须安排这个背诵,否则时间不够用。记住我说的多快好省是矛盾的,不可取的。多就别想快,好就甭想省。不要妄图记住好多东西。

 2、每个课间

 每个课间:先在作业本上记下上节课作业,(化整为零,节省自习课记作业时间,从今后不允许自习课看见你记作业记10分钟。各科课代表跟自己老师交流一下,尽量在课上留好作业。不要在自习课留,一耽误就是半节课。)然后活动一下。把下节课用的东西整理出来(包括:上节课的核心内容简单回忆一下,这节课东西扫一眼)总之,不能太乱。想使劲喊的大课间使劲喊口号,教学楼是要安静的。

 注意:一、不得乱扔杂物 二、不得大声喧哗。

 3、中午

 中午:如果特别困可以1:00-1:30午休,不困的住宿生可以补上早晚没背的那科,1:30-2:00写数学作业。背记数学笔记,问题。不学习的住宿生睡觉。

 不会题只能问组长和老师,不得乱问。发现干扰他人的人,连同组长一起问责。

 只要你学足这半小时,作业写不完老师决不追究。可你别1:55再写,那肯定写不完,在家学习也行,但一定要保证30分钟。作业少很快写完了,怎么办?做练习册老师没留的题,看书,看笔记。不能动其它科。记住,这30分钟属于数学。

 4、自习课

 自习课:两天物理,两天化学。

 先看书整理,再写作业。最后15分钟有剩余时间可以写英语。最好不写,去问问今天各科不会的题。严禁写其他科作业,尤其是数学(一般也没作业)、语文、政治、历史。课代表求老师,请老师有必要来转转。记住:你们是学习的主人,我们是为你们服务的。英语老师后半节课来转转。有问题可以问老师,只要教这科的都行,甭管有没有教着你。这科老师全不在,给老师留纸条,让老师来找你。但要有礼貌,说请、谢谢。物理提倡问题,做题,整理,理解。物理理解不了原理,永远不会做题。化学提倡背记和问题。可以在后半节课出声背。理化知识点碎,一个空一分,问一个就多懂一个,看一遍就多记几个。只要肯下工夫都能补上。以前有个师姐,每天中午拿出1个小时,下午拿出一节课分别学理化,从70分涨到114分。

 制定的计划适合90%的人,有特殊的特殊对待。因材施教,有教无类!

 5、晚上

 晚上8:00-10:00是个小黄金时间学习效率比下午效率还高。

 走读生:

 7:45-8:30英语(先看笔记,再写作业,必须背记)

 8:30-9:00理/化

 9:00-9:10跳绳300下,补充点营养

 9:20-10:00政/史

 10:00-10:30或10:45语文(写作业,看书背记,可以出声)

 
 
 

 住宿生

 


 第一节课:

 1.英语(先看笔记,再写作业,背记放在早晨或睡前,你一天里如果有碎的时间都应该是学英语,要想学会一门外语就得事事用,时时用才行。其他科都是一天学一次,学够量就行,只有英语没有够了,只有不断的追求。)

 2.理化(先看课本,笔记,背记,然后写作业)

 第二节课:

 1、政史(先用心看书笔记,看出门道要及时整理,再写作业。问作业是天天有,还是隔天有?)

 有个再重点中学文综考全校第一的师哥说秘诀:看10遍,整理三遍,年代,国别,事件。中考只是高考的10%,估计你看5遍,整理两遍就织成网了。整理不是照搬,老师按年代讲,你就按国别或者事件、人物整理,这样才能织成网。

 记住该细加工就细加工。用脑子让知识之间产生联系,别把文综学的比背单词还痛苦。

 政治不是语文课文必须熟读成诵,完全可以用脑子记住。总之读书是用心读,不是走形式。

 语文怎么背,往下看。

 2、语文(写作业,看书背记,可以出声)

 为什么语文安排到最后,不是语文不重要,而是夜深人静的时候,国学的魅力比喧闹的白天更容易引人入胜。你想想夜深人静的时候你在读,明月几时有?把酒问青天!能问出你一脸泪水。臣本布衣,躬耕与南阳,苟全性命于乱世。就好像你亲眼看见诸葛亮在灯下呕心沥血一样,太感动了!白天行吗?所以你听我的没错,你用心去和古人交流,读两遍就刻在脑子里了,还用刻意背吗?你想像当时的情景,就跟看电影似的,那些经典的对白,还用背吗?就那就经典的,曾经有一份答案放在我面前,我没有珍惜,如果苍天再给我一次机会,我一定-----,这是特意背的吗?如果你爱学习,狂热的爱读书,你就会发现原来1个小时背不过的东西,现在20分钟就想忘都忘不掉了。还有阅读段练习,更是夜深人静你就能更投入,有一次我晚上睡不着,看你们那个阅读训练的书《爬窖》看得我今生今世也忘不了,第二天白天我推荐给最多愁善感的朋友看都没觉得怎么着,可见夜给了人更加细腻的感情,跟能体会文学的魅力。写作文更是,没人打扰,所以效率高。

 强烈建议:

 1、把每天的作业当考试一样认真负责,然后你才能考试时像做作业一样轻松搞定。

 2.热爱是最好的老师。有个师哥原来看英语像天书,怎么看怎么背不过,后来看英语单词都像70万,看两遍就记住了。你是直接兴趣也罢,间接吸取也可,反正必须有兴趣。

 3.学习难难在坚持。坚持就是胜利。习惯决定一切。
 
 

 本文来源|网络,转载请注明出处,三好网教育头条尊重原创文章,如有侵权,请及时与我们联系,感谢您的阅读。
 

精品回放

相关阅读

热门搜索

会员评论评论:0

热门评论评论:0

请输入手机号
请输入验证码
请选择年级
请选择科目